Archives for Grudzień 2008

Posłuszeństwo – świadectwo

Posłuszeństwo, to jedna z tych cnót, łask, na którą rozeznanie czekałem prawie 42 lata. Dzień, w którym doświadczyłem łaski bycia posłusznym był dla mnie tak samo ważny jak dzień, w którym świadomie przyjąłem Pana Jezusa jako swojego Pana. Posłuszeństwo to dar, którą osoby konsekrowane ofiarują w ramach jednego ze swoich ślubów (czystości, ubóstwa i posłuszeństwa)...