Archives for Kwiecień 2019

Bądź przy Mnie… Ulgę przynosi Mi twoja czułość i współczująca miłość…

Bądź przy Mnie troskliwa i czuła.
Ulgę przynosi Mi twoja czułość i współczująca miłość – wypełniona wdzięcznością, uwielbieniem.
Jestem bardzo samotny i obolały
i nadal zadają Mi ból.
Dziecko Moje, pociesz Mnie w tym cierpieniu.
Dziś wraz z Moją Krwią, płynie na świat Moja oczyszczająca miłość.
Napełniaj się nią, aby ci starczyło, gdy przyjdą chwile trudne.