CUDA PASCHALNE!

CUDA PASCHALNE!

– Jakieś pytania? – znany profesor ateista zakończył klasycznie swój wykład, podczas którego na wszelkie sposoby atakował Jezusa.

Były nałogowy alkoholik, który niedawno się nawrócił, wstał i zaczął powoli obierać pomarańczę.

– Co to znaczy?

Niewzruszony mężczyzna kontynuował, po czym zaczął zjadać kawałek po kawałku. Na koniec zapytał:

– Była słodka czy kwaśna?

– Skąd mogę wiedzieć? Przecież nawet jej nie spróbowałem! – wykrzyknął profesor.

– Tak samo jak Jezusa. Jak więc możesz o Nim mówić?

Nikt nie poprowadzi drugiego tam, gdzie sam nie był.

Bruno Ferrero

TO NIE JEST TAK, ŻE BEZ PIOTRA NIE MAMY ODPOWIEDZI NA PYTANIE O PUSTY GRÓB, TYLKO BEZ PIOTRA MAMY ICH ZA DUŻO.
Hans Urs von Balthasar

NATOMIAST JAK WCHODZIMY DO TEGO GROBU ZA PIOTREM, ZACZYNAMY TEN GRÓB ROZUMIEĆ…

Po Zmartwychwstaniu pierwszy raz w Ewangelii Jezus mówi o uczniach, że są braćmi! Byli uczniami, stali się braćmi… Byli uczniami, którzy się między sobą kłócili, stali się braćmi, którzy w harmonii pokazują co to jest Kościół…

TO SĄ CUDA PASCHALNE!
TO JEST PASCHA, KTÓRA SIĘ DZIEJE W LUDZIACH!
TO JEST PASCHA, KTÓRA SIĘ DZIEJE MIĘDZY LUDŹMI!
TO JEST ZMARTWYCHWSTANIE PANA W NAS, W OSOBACH!
TO JEST PRZEPIĘKNE!

I wtedy, kiedy ona się dzieje w nas Bóg dokonuje rzeczy niemożliwych – tak jak niemożliwym jest odwalenie kamienia grobowego i wyjście z grobu…

Kiedy to się dzieje, my możemy podjąć misję. Ta misja jest opisana słowem ŚWIADECTWO…

CZEGO APOSTOŁOWIE SĄ ŚWIADKAMI?
ZA CO WARTO UMRZEĆ?

ZA JAKĄ PRAWDĘ BYŚCIE ŻYCIE DALI?

To przecież nie chodzi tylko o to, że dają świadectwo wszystkiemu co się stało w ziemi żydowskiej, w Jerozolimie…
nie chodzi tylko o to, że potrafią poświadczyć, że widzieli Jezusa w Jego działalności publicznej, że słyszeli Jego słowa, że widzieli Go na krzyżu i nawet, że widzieli Go Zmartwychwstałego.
Nie chodzi o to tylko, że potrafią poświadczyć o tych wszystkich faktach. TYLKO, ŻE POTRAFIĄ POWIEDZIEĆ PO CO ONE BYŁY!
I to jest to, za co potrafią umrzeć.

Po co one były?

Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy kto w Niego wierzy, przez Jego Imię otrzymuje odpuszczenie grzechów”. ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.

PO TO SIĘ STAŁO.

I kto jak kto, ale Piotr to akurat o tym może świadczyć jak mało kto.
Piotr, który się Jezusa zaparł trzykrotnie, Piotr, który tak naprawdę myślał, /wiemy o tym z Ewangelii Markowej/, że dla Niego się ta historia się skończyła…
A Jezus nie wyrzucił Piotra z pracy. Jezus niczego nie odwołał. Jezus uczynił Go pierwszym papieżem. Piotr może świadczyć z całą mocą o odpuszczeniu grzechów. Piotr spotkał takiego żyjącego Pana, który zdejmuje z Ciebie ciężar większy, niż ciężar kamienia na grobie. To jest ciężar kamienia na sercu, to jest kamień winy. To jest ten kamień, który Jezus odsunął Piotrowi z serca.
I Piotr może dać świadectwo.
I jeśli będzie trzeba zaświadczy o tym śmiercią.
Bo to jest to, za co warto umrzeć!

Nie chodzi tylko o to, żeby wiedzieć co się tam stało i opowiadać co się stało, tylko dać świadectwo temu, DLACZEGO TO SIĘ STAŁO?!

TAKA JEST WIELKANOCNA EWANGELIA

Homilia na Niedzielę Zmartwychwstania
Bp Grzegorz Ryś