Nie mam nic oprócz tej miłości, co płonie w moim sercu…

Oddaję się w Twoje ręce Panie.
Ugnieć mnie i ukształtuj… jak tę glinę, z której powstaje naczynie w rękach garncarza… nadaj mu kształt, jaki zechcesz.
Potem stłucz je, jeśli chcesz, bo jestem Twoją własnością; …nie mam nic przeciwko.

Wystarczy, bym się przydał do Twoich zamierzeń…
I abym w niczym nie sprzeciwił się planom, jakie masz wobec mnie… Odnosząc sukces czy porażkę…
Prześladowany czy pocieszany…
Śpiąc czy pracując dla Ciebie…

Pożyteczny czy całkiem bezużyteczny…

Powtarzam jak Maryja:

Tak, uczyń ze mną co zechcesz! Amen.

Witamy gorąco w ZAK-u i naszej wspólnocie Ulę i Marka.

Otaczamy Ich serdeczną modlitwą i życzymy radości, pokoju

i głębokiego zjednoczenia z Bogiem!

Podstawową Regułę naszego najmniejszego Stowarzyszenia stanowi życie Pana naszego Jezusa Chrystusa dane nam do naśladowania z pokorą, ufnością i z jak największą doskonałością w całym działaniu Jego życia ukrytego i w publicznej posłudze ewangelicznej (pełnionej) ku większej chwale Boga, naszego Ojca Niebieskiego oraz ku większemu uświęceniu naszemu i naszych bliźnich.
Ktokolwiek zatem do tego Stowarzyszenia wstępuje, powinien przychodzić wiedziony wyłącznie doskonałą miłością Boga i bliźniego, a także pragnieniem zapewnienia sobie wiecznego zbawienia duszy.

Święty Wincenty Pallotti

Pan nasz Jezus Chrystus przyszedł na świat jako Dziecię w ustronnej betlejemskiej grocie. Będąc Mądrością nieskończoną, chciał mimo to znaleźć się w położeniu niemowląt, które nie potrafią mówić, błagając za nas Swego Ojca Przedwiecznego.
Z miłości do Pana naszego Jezusa Chrystusa powinniśmy dokładać wysiłków, by naśladować Go w umiłowaniu i praktykowaniu ustronnego życia modlitwy i milczenia…

Święty Wincenty Pallotti
/Codzienna Pamięć Praktyczna pkt.9/

Apostolstwo Katolickie nie zacieśnia się do osób jednego stanu. Wszyscy wierni, czy to kapłani czy świeccy, mężczyźni czy kobiety, uczeni czy nieuczeni, ubodzy czy zamożni… bez względu na stanowisko, warunki i stan posiadania mogą do niego należeć. … Przy pomocy bowiem różnorodnych środków jak poucza nas Ewangelia Święta można owocnie przyczyniać się do uprawy Winnicy Pańskiej.

Rozum bowiem i doświadczenie wskazują, że zazwyczaj dobro, jakie czynimy w pojedynką, jest ograniczone, niepewne i krótkotrwałe. Najszlachetniejsze zaś wysiłki jednostek nie mogą przynieść wielkiego owocu zarówno w porządku duchowym, jak i fizycznym, chyba że są zespolone i skierowane do wspólnego celu.

Święty Wincenty Pallotti

AKT ZAANGAŻOWANIA APOSTOLSKIEGO

/ponowienie we wspólnocie/

Boże, Ojcze Święty, składamy Ci dziękczynienie za to,/ że stworzyłeś nas na Twój obraz, /za to że odkupiłeś nas przez śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna Jezusa Chrystusa,/ za to, że dałeś nam Ducha Świętego./

W tej wierze i w odpowiedzi na Twoją miłość,/ która poświęciła nas Tobie w sakramencie Chrztu Św.,/ wypowiadamy dzisiaj naszą decyzję/ naśladowania Jezusa Chrystusa, Apostoła Ojca,/ według naszego stanu i kondycji życia./

Ponawiamy nasze ofiarowanie wszystkich darów natury i łaski/ oraz naszego życia dla całkowitej służby dla Królestwa Bożego i dla misji Kościoła/ jako członkowie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego/ w duchu charyzmatu naszego Założyciela św. Wincentego Pallottiego/ dla uświęcenia naszego i naszych braci i sióstr oraz dla zbawienia ludzkości/. Powierzamy naszą decyzję Maryi, Królowej Apostołów, Patronce Zjednoczenia,/ i wzywamy opieki św. Wincentego Pallottiego/ i wszystkich Aniołów i Świętych. Amen.