Duchowość

Serce wspólnoty „Betlejem” to Eucharystia, Adoracja Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie i Rekolekcje.

Przez świadectwo ukochania Eucharystii dzielimy się swoją wiarą przede wszystkim w rodzinach, przekazując osobiste doświadczenie spotkania z Jezusem zarówno przyszłym, jak i starszym pokoleniom.

W szczególny sposób ufamy słowom naszego Pana i Zbawiciela: „gdzie dwaj lub trzej zgromadzą się w Imię Moje, tam JA JESTEM pośród nich.”

W czasie weekendowych Rekolekcji uczymy się jak Bóg ukochał nas, jak kochać Boga i siebie nawzajem.

We wspólnocie dążymy do komunii między osobami świeckimi i konsekrowanymi. To apostolskie zjednoczenie ma na celu jak najlepszą służbę Kościołowi Powszechnemu.

Pragniemy żyć w stanie łaski uświęcającej, aby móc odczytać znaki czasu i wypełniać wolę Bożą. Jesteśmy przekonani, że pomimo naszej grzeszności i różnorodnych słabości, wszyscy jesteśmy powołani do ostatecznego zwycięstwa w Jezusie Chrystusie, którym jest świętość.