Diakonie

DIAKONIA LITURGICZNA – przygotowująca oprawę Mszy Świętej.

DIAKONIA MODLITEWNA – prowadząca Adorację Najświętszego Sakramentu.

DIAKONIA REKOLEKCYJNA – przygotowująca rekolekcje.

DIAKONIA DZIECIĘCA – animatorzy prowadzący spotkania modlitewne dla dzieci.

DIAKONIA MUZYCZNA – odpowiedzialna za oprawę muzyczną podczas Eucharystii i Adoracji.

DIAKONIA MODLITWY WSTAWIENNICZEJ – służąca pomocą modlitewną.