AKT ODDANIA MARYI MATCE

Maryjo, Matko mojego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa i moja najlepsza Matko

Tobie dziś oddaję i poświęcam całego siebie: ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy, ofiary, cierpienia, dobre czyny, moją miłość, uczucia, pragnienia, radości i smutki, moją pracę nad sobą, szukanie Boga, gotowość dawania świadectwa i głoszenia Ewangelii;  wszystko czym jestem i co posiadam. Pozostawiam Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twojego upodobania, ku większej chwale Boga, teraz i w wieczności.

Matko Pięknej Miłości
oddaję  i poświęcam Ci moją żonę /męża/ , nasze małżeństwo, naszą wzajemną miłość, wierność, czystość i uczciwość, nasz dom, wspólne życie, wychowanie dzieci, każdą pracę i wypoczynek. Uczyń moją rodzinę na wzór Twojej Świętej Rodziny.

Matko dobrej rady
oddaję Ci i poświęcam moje dzieci. Weź je pod swoją matczyną opiekę, czuwaj nad ich dorastaniem i dojrzewaniem, nad  poznawaniem Jezusa, wychowaniem i nauką. Chroń je od wszelkiego zła. Bądź ich przewodniczką kiedy staną przed życiowymi wyborami. Wybłagaj dla nich łaskę trwania przy Bogu na zawsze.

Królowo Apostołów
oddaję Ci wszystkich kapłanów, którzy prowadzą mnie do Boga. Wspomagaj ich nieustannie, by byli silni Twoją obecnością zapewniającą bezpieczeństwo i macierzyńską czułość.

Matko Kościoła
oddaję Ci wszystkich moich bliskich: moją rodzinę, wspólnotę, przyjaciół, znajomych. Spraw by wszyscy poznali i ukochali Jezusa.

Królowo wszystkich świętych
módl się za mną biednym grzesznikiem. Oto jestem cały Twój i dzisiaj, i do końca moich dni, i przez całą wieczność. Weź mnie takim, jakim jestem dzisiaj i uczyń mnie takim, jakim pragniesz abym był, ku chwale Boga, teraz i przez całą wieczność.

Maryjo! Wszystko moje jest Twoim! Kocham Cię. Amen.

VIENNA, AUSTRIA - FEBRUARY 17, 2014: Detail from Deposition of the cross scene over st. John of the Cross side altar by P. Verkade (1927) in Carmelites church in Dobling.