Często myśl o tym jak kocha Bóg… – dobre rady na Wielki Post

  • Na wszystko patrz z miłością.
  • Pamiętaj, że Jezus jest blisko Ciebie.
  • Zadbaj o cierpliwość do siebie i bliźnich.
  • Nie skupiaj się na swoim grzechu.
  • Niech zadomowi się w Tobie Boże Miłosierdzie.
  • Myśl serdecznie o innych. Dbaj o ich uśmiech.
  • Nie trać nadziei gdy będzie ciężko.
  • Pamiętaj, że Bóg Cię zawsze wysłucha.
  • Módl się tak, jak Ci najłatwiej.
  • Miej dobre intencje i pragnienia.

Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych i do stworzeń: przechodzić od pokusy „pożerania” wszystkiego, celem zaspokojenia naszej chciwości, do umiejętności cierpienia z miłości, która może wypełnić pustkę naszego serca.

Modlić się, aby umieć wyrzec się bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego ja i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia.

Dawać jałmużnę, czyli porzucić nierozsądny styl życia i gromadzenie wszystkiego dla siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy. I w ten sposób na nowo odkryć radość z planu, którym Bóg objął stworzenie i nasze serca, planu miłości Boga, naszych braci i całego świata, i w tej miłości odnaleźć prawdziwe szczęście.

 

Drodzy bracia i siostry, „Wielki Post” Syna Bożego polegał na tym, że wyszedł On na pustynię stworzenia, aby wprowadzić je na nowo do tego ogrodu komunii z Bogiem, który był wcześniej niż grzech pierworodny (por. Mk 1, 12-13; Iz 51, 3). Niech nasz Wielki Post będzie kroczeniem po tej samej ścieżce, aby zanieść nadzieję Chrystusową także stworzeniu, które «zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych» (Rz 8, 21). Nie pozwólmy, aby ten błogosławiony czas upłynął bezowocnie! Prośmy Boga, aby pomógł nam wejść na drogę prawdziwego nawrócenia. Porzućmy egoizm i zapatrzenie się w siebie a wpatrujmy się w Paschę Jezusa; zbliżmy się do braci i sióstr znajdujących się w trudnej sytuacji, dzieląc się z nimi naszymi duchowymi i materialnymi dobrami. W ten sposób, przyjmując w konkretach naszego życia zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, ukierunkujemy Jego przemieniającą moc także na całe stworzenie.

1.Orędzie papieskie na Wielki Post 2019

Niech nic Cię nie smuci
Niech nic Cię nie przeraża
Wszystko mija, lecz
Bóg jest niezmienny.
Cierpliwością
Osiągniesz wszystko;
Temu, kto posiadł Boga,
niczego nie brakuje.
Bóg sam za wszystko wystarczy!

te słowa zanotowała na zakładce, którą znaleziono w brewiarzu po Jej śmierci
Święta Teresa a Avila

Post ostatecznie ma pomagać każdemu z nas w czynieniu z siebie całkowitego daru dla Boga.
Św. Jan Paweł II