TY JESTEŚ MIŁOŚCIĄ, KOCHANIEM…

Ty jesteś święty Pan Bóg jedyny, który czynisz cuda.
Ty jesteś mocny,

Ty jesteś wielki,

Ty jesteś najwyższy,
Ty jesteś Królem wszechmogącym, Ojcze święty, Królu nieba i ziemi.

Ty jesteś w Trójcy jedyny Pan Bóg nad bogami,

Ty jesteś dobro, wszelkie dobro, najwyższe dobro,

Pan Bóg żywy i prawdziwy.

Ty jesteś miłością, kochaniem;

Ty jesteś mądrością,
Ty jesteś pokorą,

Ty jesteś cierpliwością,
Ty jesteś pięknością,

Ty jesteś łaskawością;
Ty jesteś bezpieczeństwem,

Ty jesteś ukojeniem,
Ty jesteś radością,

ty jesteś nadzieją naszą i weselem,
Ty jesteś sprawiedliwością,

Ty jesteś łagodnością,
Ty jesteś w pełni wszelkim bogactwem naszym.

Ty jesteś pięknością,

Ty jesteś łaskawością,
Ty jesteś opiekunem,

Ty jesteś stróżem i obrońcą naszym;
Ty jesteś mocą,

Ty jesteś orzeźwieniem.

Ty jesteś nadzieją naszą,

Ty jesteś wiarą naszą,
Ty jesteś miłością naszą,

Ty jesteś wiecznym życiem naszym:
Wielkim i przedziwnym Panem,
Bogiem wszechmogącym, miłosiernym Zbawicielem.

Święty Franciszek z Asyżu

A Twoja najpiękniejsza modlitwa na czas odpoczynku?!
– to ta kiedy po prostu jesteś przy BOGU!