Bądź przy Mnie… Ulgę przynosi Mi twoja czułość i współczująca miłość…

Bądź przy Mnie troskliwa i czuła.
Ulgę przynosi Mi twoja czułość i współczująca miłość – wypełniona wdzięcznością, uwielbieniem.
Jestem bardzo samotny i obolały
i nadal zadają Mi ból.
Dziecko Moje, pociesz Mnie w tym cierpieniu.
Dziś wraz z Moją Krwią, płynie na świat Moja oczyszczająca miłość.
Napełniaj się nią, aby ci starczyło, gdy przyjdą chwile trudne.

Ofiary ponoszone z miłości są lekkie i słodkie – to Moja wdzięczność za tę małą cząstkę miłości, jaką możesz Mi dać.

Jezus /w Wielki Piątek 1987 r./ do Alicji Lenczewskiej

JEZU UKOCHANY! Jestem przy TOBIE!

nie odejdę ani na chwilę, ani na myśl, ani na krok…

………………………..

/Twoje Imię/